ثبت نام ترم جديد ucmas

قابل توجه اولياي گرامي :

پايه هاي اول-دوم

جهت ياد آوري  ديدار اولياء

روز يكشنبه مورخ 93/7/6  ساعت 12-11

 

پايه هاي سوم- چهارم

 

جهت ياد آوري ديدار اولياء

روز يكشنبه مورخ 93/7/6  ساعت 13:30-12:30

 

 

اجراي طرح كلاس بندي دانش آموزان در تابستان

 

 

 دعوت از اولياي محترم جهت شركت در اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان 

كليك كنيد.

 

دعوت نامه جشن غنچه ها پيش دبستان 

دعوت نامه جشن شكوفه ها پايه اول 

وسايل مورد نياز پيش دبستان